Voorbeeld

Hier probeer wij een aantal voorbeelden te geven hoe je bepaalde zinsdelen kunt schrijven :

Inleidende alinea :

  • Ik ben ( naam ) en heb een klacht over ( klacht ) welk gebeurt is op ( datum )
  • Op ( datum ) ben ik lidgeworden van ( naam bedrijf ) en ben ontevreden door uw service omdat ( klacht )

Uitleg :

  • Ik ben klant bij u geworden zonder dat ik op de hoogte ben gesteld van de hoge kosten die er verbonden zijn aan een lidmaatschap.
  • De poort die geplaatst is op ( adres ) te ( datum ) is door uw medewerkers niet goed afgewerkt. De poort hangt scheef en er zijn lichte beschadigingen op ( plek ).

Slot :

  • Ik hoop een reactie van u tegemoet te zien en eventueel de schade die ik opgelopen heb vergoed te krijgen.
  • Met deze brief heb ik hopelijk uw aandacht weten te krijgen om nu vervolgens tot een oplossing te komen voor het probleem dat ontstaan is. Ik vertrouw erop dat mijn klacht verder goed wordt afgehandeld.
  • Als vergoeding voor mijn schade zou ik graag een nieuw product aangeboden willen krijgen zodat u als bedrijf alles correct heeft afgehandeld en een tevreden klant kunt achterlaten.